สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ปริญาตรีและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 15,000 + 6,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ
 • ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านการประชาสัมพันธ์)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15000 บาท และ ค่าครองชีพเดือนละ 6000 บาท
 • คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านการสื่อสารดิจิทัล เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีการศึกษา หรือการสื่อสารมวลชน

 

 • ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15000 บาท และ ค่าครองชีพเดือนละ 6000 บาท
 • คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 

 • ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านคอมพิวเตอร์)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15000 บาท และ ค่าครองชีพเดือนละ 6000 บาท
 • คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านคอมพิวเตอร์

 

 • ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน (ชั้น 5)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 9400 บาท + ค่าครองชีพเดือนละ 4000 บาท
 • คุณสมบัติ ปวช.หรือเทียบเท่าปวช. ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด เลขานุการ พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

*หมายเหตุ ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 เดือน ละ 6,000 บาท และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 เดือนละ 4,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษขิงลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563
กดเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มาการรับสมัคร https://www.audit.go.th/th 

[/read_more]

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!