fbpx

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร 27 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร 27 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดตำแหน่ง

 •  ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ (พนักงานระดับ 10) ประมาณ 10 อัตรา
  อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • พนักงานธุรกิจสินเชื่อ (พนักงานไม่สูงกว่าระดับ 9) ประมาณ 17 อัตรา
  – อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

 

 • การรับสมัคร
  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com   เลือก “สายงานที่สนใจ” ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ (พนักงานระดับ 10) หรือ พนักงานธุรกิจสินเชื่อ (พนักงานไม่สูงกว่าระดับ 9) ประจาศูนย์บริการลูกค้าผู้ประกอบการ สถาบันและ SME เกษตร สังกัด ฝสข. เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น (สาหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นตาแหน่งข้างต้น) และธนาคารจะพิจารณาข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลผู้สมัครจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
 

>> กดตรงนี้ <<

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!