ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ปริญญาตรีขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 มกราคม 2563

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง  พนักงานสัญญาจ้าง ปฎิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Fraud Detection ประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต (สปท.)
จำนวน  2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  3. มีความรู้ในการวิเคราะห์การทุจริต (การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง, พัฒนาวิธีแก้ไขและควบคุมการฉ้อโกง)
  4. มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพยากรณ์ หรือ คาดการณ์ข้อมูลที่หลากหลาย และเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทางสถิติหลัก (SQL, SAS, R,Python) เครื่องมือสร้างภาพข้อมูล (Tableau, Qlik) ระบบนิเวศ Hadoop และฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เป็นต้น
  5. มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้งาน มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
  6. หากมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ สรุปเนื้อหาใจความสำคัญ และสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. หากมีใบรับรองเกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เช่น Security Certification : CISS , CIMS , CISA , SANS GIAC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
การรับสมัคร สมัครผ่าน ระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.  http://www.irecruitbaac.com  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มกราคม 2563
กดดูเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร 

[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

สมัครได้ทาง http://www.irecruitbaac.com

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!