ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 ธันวาคม 2562

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานต าแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center) ประจ าปีบัญชี 2562

 • พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center)
 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารทางโทรศัพท์
  งานรับแจ้งอายัดบัตร ATM การรับข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะจากลูกค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น
 • โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center)
 •  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562)
  2. สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
  3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตาม เอกสารแนบท้าย)
  5. มีน้ าเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
  6. มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัด สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
  7. ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้
  8. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ จะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • การรับสมัคร
  ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง http://www.irecruitbaac.com
  ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) เท่านั้น
  ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) ต าแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในต าแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัคร ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เท่านั้น ธนาคารจะคัดเลือกจากผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกใน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้า สัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) เพราะฉะนั้น ผู้ฝากประวัติจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของตนเองว่าตรงตามที่ ธนาคารก าหนดหรือไม่ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ฝากประวัติไม่สามารถ เรียกร้องหรือโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]


[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!