fbpx

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ หลายอัตรา จำนวนมาก ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ หลายอัตรา จำนวนมาก ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2562

การรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่ง และ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี(หลายอัตรา)
-ปริญญาตรีทุกสาขา
2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(หลายอัตรา)
-ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า(หลายอัตรา)
-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลายอัตรา)
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาสาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.ตำแหน่งตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผนจัดการตารางเดินรถ (หลายอัตรา)
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ขนส่ง วิศวกรรมจราจร โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.ตำแหน่งช่างเทคนิค (หลายอัตรา)
–  ปวส และ ปริญญาตรี  สาชาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล อิเล็กทรอนิสก์ โทรคมนาคม โยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า  (หลายอัตรา)
– ป.ตรี ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์หรือสมัครได้ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ 2562 ถึง 14 กรกฏาคม พ.ศ 2562
มาที่แผนกบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอย เพชรบุรี 47 (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1315700 ต่อ 1253

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

ประกาศ เรื่องการรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ_ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี หลายอัตรา (สายสีแดง)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ_ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หลายอัตรา (สายสีแดง)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ_ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายอัตรา (สายสีแดง)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ_ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า หลายอัตรา (สายสีแดง)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ_ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนจัดการตารางเดินรถ หลายอัตรา (สายสีแดง)

>> กดตรงนี้ <<

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!