สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

  • 1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน) 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
  • (2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังนอก) 1 อัตรา  ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
  • (3) ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา  – ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
  • (4) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
  • 1.2 กลุ่มงานบริการ (1)
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
    – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 – 2 ปี –

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2562 (1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th ส่วนล่างสุดบนเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ “รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียนยาเสพติด”

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fda.thaijobjob.com/

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2562 (1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th ส่วนล่างสุดบนเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ “รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียนยาเสพติด”

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!