กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดรับสมัครอาสารักษาดินแดน 108 อัตรา ทั้งชายและหญิง ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัด

 • กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 จำนวน 22 อัตรา
 • กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 จำนวน 51 อัตรา
 • กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 3 จำนวน 31 อัตรา
 • กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิรับสมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับภาคบังคับ สำหรับผู้มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
 • มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควารแก่การเป็สมาชิกอาสารักษาดินแดน
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมียนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นผู้ประพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอัธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น
 • มีความประพฤติเรียบร้อย

  *รายละเอียดคุณสมบัติทั้งหมดดูด้านล่าง

การรับสมัคร ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มาการรับสมัคร https://multi.dopa.go.th/asa/main/web_index

[/read_more]

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!