กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 25 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา และ ปวส หลายสาขาวิชา วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 8 มกราคม 2563

รายละเอียด

 • ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)
  อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  รายละเอียดวุฒิ :
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
  2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางไฟฟ้าทางช่างไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากำลัง หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)
  อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650  บาท บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 • ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ
 • ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650  บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  รายละเอียดวุฒิ :
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในทุกสาขาวิชา หรือ
  2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650  บาท บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  รายละเอียดวุฒิ :
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หรือ
  2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
  ตามที่ได้รับมอบหมาย

*เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปวส.ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.   และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.*

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://moph.thaijobjob.com/

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://moph.thaijobjob.com/

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!