กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส / ป.ตรี / ป.โท เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ 13 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 4 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ช่างโยธา)
  จำนวน 4 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาช่าโยธาและก่อสร้าง

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวน 6 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 21,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาชาวิชาเศษรฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์  หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือเวชสถิติ

 

 • ตำแหน่ง เศรษฐกร
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 21,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 • การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://moph.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ 13 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://moph.thaijobjob.com/

[/read_more]

 

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!