กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญาตรีทุกสาขาวิชาและอื่นๆ ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ
 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
  รายละเอียดวุฒิ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
  รายละเอียดวุฒิ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  จำนวน 2 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
  รายละเอียดวุฒิ  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
  รายละเอียดวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
  รายละเอียดวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง นักกวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  จำนวน 14 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
  รายละเอียดวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน  11,500 -12,650 บาท บาท
  รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  จำนวน 2 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน  11,500 -12,650 บาท บาท
  รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  จำนวน 2 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน  11,500 -12,650 บาท บาท
  รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  จำนวน 11 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน  11,500 -12,650 บาท บาท
  รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. หรือระดับที่สูงกว่า
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

 

 • การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://mnre.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

[/read_more]

 

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!