กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรีทุกสาขา | ปวช และ ปริญญาตรี สาขาอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 20000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 26 กันยายน 2562

รายละเอียดตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  อัตราเงินเดือน   12,000 บาท/เดือน
 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา
  3.2 มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office
  (Word Excel และ Power point)
  อัตราเงินเดือน  15,000 บาท/เดือน
 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านนิติกร กองต่อต้านการค้ามนุษย์
   จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
  อัตราเงินเดือน   20,000 บาท/เดือน
 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์  กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี มีประสบการณ์กับการปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติ
  หากมีผลสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, CU TEP, TU GET จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  อัตราเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองต่อต้าน
การค้ามนุษย์อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ
โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 2202 9070 ในวันและเวลาราชการ

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 30 กันยายน 2562

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง จังหวัดที่เปิดรับ กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!