fbpx

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 37 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ปวช. ม.ปลาย, ม.ต้น ตั้งแต่ 16 – 24 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 37 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ปวช. ม.ปลาย, ม.ต้น ตั้งแต่ 16 – 24 มกราคม 2563

รายละเอียดตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งพนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 10690 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน : 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

การเปิดรับสมัคร

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
>> กดตรงนี้ <<

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!