กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563

รายละเอียดตำแหน่ง

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ตำแหน่ง พนักงานการภาษี อัตราว่าง 16  อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ(1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  (2) ความรู้ความสามารถ ความชำนาญในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถติดต่อสื่อสาร และโต้ตอบได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยหนึ่งภาษา ประกอบด้วย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ป่น ภาษาเกาหลี หรือภาษารัสเชีย
  (3) มีทักษะความชำนาญในการใช้ Internet และคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Ms-Word Ms-excel และ Ms-Power Point
  (4) มีคุณธรรม จริยธรรม
  (5) มีจิตสำนึกบริการ
  (6) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
  (7) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงานและการทำงานเป็นทีม
  (8) มีความกระตือรือร้น
  (9) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • การเปิดรับสมัคร
  วันเวลาและสถานที่ยื่นใบสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562  ถึงวันที่ 9  มกราคม 2563
  ดังนี้
 • (1) สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ
  รอบเข้าระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
  รอบบ่ายระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.
  ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหา ขั้น 16 เลขที่ 90   อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7   ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400  โทรศัพท์ 0 2272 8515-6
 • (2)สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหา ชั้น 16  เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องประทับตรา รับจดหมายภายในวันที่ปีดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงกรมสรรพากร ภายในวันที่ 13 มกราคม 2563   ในเวลาราขการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับ หรือส่งถึงกรมสรรพากร ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเข่นเดียวกัน
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มาการเปิดรับสามัคร https://www.rd.go.th/publish/42895.0.html

 

 

 

[/read_more]

 

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!