Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดตำแหน่ฃ

 • ตำแหน่ง   นักวิชาการประมง
 • จำนวน  2  อัตรา
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • คุณสมบัติ  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. รับรองในสาขาดังนี้
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ทางการจัดการประมง  ทางการประมง  ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง  ทางชีววิทยาประมง  ทางเทคโนโลยีการประมง  ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์  ทางประมง  ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ทางวิทยาศาสตร์  ทางวิทยาศาสตร์การประมง  ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล    ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  ทางสัตวศาสตร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ทางจุลชีววิทยา  ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  ทางชีวเคมี  ทางชีววิทยา  ทางชีววิทยาทั่วไป  ทางชีววิทยาทางน้ำ  ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีวศึกษาทั่วไป  ทางเทคโนโลยีทางทะเล  ทางพันธุศาสตร์           ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางเคมี  ทางจุลชีววิทยา  ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ทางวิทยาศาสตร์ทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์  ทางเคมีชีวภาพ  ทางเคมีวิศวกรรม  ทางเคมีอุตสาหกรรม  ทางชีวภาพ  ทางเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร  ทางทะเลและชายฝั่ง.สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตจากทางการประมงทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

 

 • ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน  1  อัตรา
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • คุณสมบัติ  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชารัฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์  การจัดการ  การบัญชี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน    กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
 • สถานที่เปิดรับ   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่
  กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ อาคารกองตรวจการประมง ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
  ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2562 ในวันราชการภาคเช้าเวลา 09.00-12.00น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  0 2561 0321

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และ วันเวลาการเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]


 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!