กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และสาขาอื่นๆ ปวส ปวท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท 25 – 29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

 •  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน  1 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 18,000 บาท
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน  1  ตำแหน่ง
  เงินเดือน 21,000 บาท
  ประเภท บริหารทั่วไป
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
  ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง  5 มกราคม พ.ศ. 2563
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 13,800 บาท
  วุฒิการศึกษา  ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา
  ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง
  เงินเดือน  11,850-13,010 บาท
  วุฒิการศึกษา  ปวท.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และใบอนุญาตขับรถนั้นต้องได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  ตั้งแต่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 • ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 1 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 19,500 บาท
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต  ได้ที่ https://drr.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ




[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต  ได้ที่ https://drr.thaijobjob.com/

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!