กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / ปวส / ปวช / ม.6 ตั้งแต่ 27 – 31 มกราคม 2563

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  (นนทบุรี)
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล (นนทบุรี)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (นนทบุรี)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (นครราชสีมา)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (นครราชสีมา)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาการเงิน
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นครราชสีมา)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล (นครราชสีมา)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (นครราชสีมา)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ (สุราษฎร์ธานี)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พิษณุโลก)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พิษณุโลก)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (เชียงราย)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (นนทบุรี)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ลำปาง)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ขอนแก่น)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชลบุรี)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ลำพูน)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล (ลำพูน)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ลำพูน)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สงขลา)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี
 • การรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง  ตั้งแต่ 27 – 31 มกราคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มา  http://www.dwf.go.th/

[/read_more]

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!