กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 16 – 22 ธันวาคม 2566 • กองบิน 46  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • จำนวน 4 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี
 • พนักงานสื่อสาร
 • ช่างสรรพาวุธ
 • ช่างระบบอากาศยาน

 • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
 • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 • ณ ห้องแผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • https://goo.gl/maps/GkjkV5CweHWwvpDi7
 • สอบถามโทร.๐๕๕-๓๐๑๒๐๐ ต่อ ๕๕๒๑๐ หรือ ๕๕๒๑๑ และ ๕๕๒๑๒

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ (ผนวก ก)


 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!