Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานเชียงรายสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานป.โทหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานเชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ


  • รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง หน่วยงาน ตำแหน่ง จำนวนอัตรา สถานะ
6674 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานโยธา-สถาปัตย์)
(งานก่อฉาบ) (ลูกจ้างชั่วคราว)
1 รับสมัคร
6673 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานโยธา-สถาปัตย์)
(งานไม้) (ลูกจ้างชั่วคราว)
1 รับสมัคร
6672 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6671 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์ 1 รับสมัคร
6670 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชา
นักวิทยาศาสตร์ 1 รับสมัคร
6663 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เภสัชกร 1 รับสมัคร
6662 หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
665 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พนักงานนวด (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6651 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานศิลป์) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6627 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้ช่วยพยาบาล 1 รับสมัคร
การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu 

2.2 เลือก “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่

2.3 เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!