Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี ทุกสาขาสมัครบัดนี้ – 30 เมษายน 2566

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี ทุกสาขาสมัครบัดนี้ – 30 เมษายน 2566

 • ประกาศกองสวัสดิการ
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี)

 • ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 อัตรา
 • ปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

 • พนักงานฝ่ายบัญชี-การเงิน 1 อัตรา
 • ปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

 • พนักงานฝ่ายต้อนรับ 1 อัตรา
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรีทุกสาขา บริหารธุรกิจ, การโรงแรม หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

 • พนักงานฝ่ายครัว 2 อัตรา
 • คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน (ใบประกอบวิชาชีพ) หรือการทดสอบฝีมือการทำอาหาร

 • พนักงานฝ่ายช่างทั่วไป 1 อัตรา
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรีทุกสาขาหรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

 • พนักงานฝ่ายบริการห้องพัก (ทำความสะอาด) 1 อัตรา
 • คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!