กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 37680 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 21 – 25 พฤศจิกายน 2565

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 37680 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 21 – 25 พฤศจิกายน 2565

 • รายละเอียดตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง : นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • เงินเดือน : 37,680 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา :
 • – ปริญญาตรี
 • – ปริญญาโท
 • – ปริญญาเอก
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 • มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หรือวางแผนและบริหารกำลังคนขององค์กร ดังนี้
 • สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 •  สำหรับวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 •  สำหรับวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 6 ปี
 •  มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น


 • สมัคร เว็บไซต์ : https://doe.thaijobjob.com
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  21 – 25  พฤศจิกายน 2565  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!