สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 1,103 อัตรา ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 17,640 บาท สมัคร 19 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 1,103 อัตรา ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 17,640 บาท สมัคร 19 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตําแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 • จํานวน 1,103 อัตรา

 • กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จํานวน 62 กลุ่มวิชา
 • รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้ 
  • ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 5,050 บาท 
  • ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,500 บาท 
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,500 บาท 
  • ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 17,640 บาท 


 • การรับสมัคร
 • สมัครทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com/VEC/VEC.Register.Web/4
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!