สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือน 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร


 • วิทยาลัยเทคนิคธัญบุุรี
 • ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  จำนวน : 1 ตำแหน่ง  
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 – 26 กันยายน 2565


 • วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 – 21 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 กันยายน2565

 • วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่่วไป (ครู) 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 – 19 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 21 กันยายน 2565

 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 – 21 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยเทคนิคพังงา
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 30 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 30 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กันยายน 2565

 • ทยาลัยเทคนิคชุมแพ
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 -15 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 15 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 15 กันยายน 2565

 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!