มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 2040 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ / ป.ตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2565

 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 • (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ระยะที่ 2
 • การเปิดรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • สมัครได้ที่   https://shorturl.asia/oKLFt หรือสแกน qr code ในรูปภาพ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. บัณฑิต (จบปริญญาตรีไม่เกิน 5 ปี) ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
 • 2. ประชาชน ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
 • 3. นักศึกษา ค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน

 • การจ้างงาน
 • ระยะเวลารวม 1 ปี
 • พื้นที่จ้างงาน
 • 2 จังหวัด 102 ตำบล ได้แก่ เขคพื้นที่ตังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
 • โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดูแลรับผิดชอบ 3 พื้นที่ ได้แก่
 • 1. ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • 2. ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • 3. ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1551
 •     เชิญผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เพื่อคัดกรองเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์
 •  เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 18 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดดังแนบ

 •  * หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทำสัญญาจ้างและจ้างงานได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แล้ว เท่านั้น

 • ข้อมูลหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!