สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองพัฒนาระบบงาน (กพร.)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2565

 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองการเงินและบัญชี (กงบ.)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การธนาคาร การจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2565

 • พนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง ประจำกองการเงินและบัญชี (กงบ.)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2565

 • นักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ประจำกองการเงินและบัญชี (กงบ.)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี  บัญชีการเงิน
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2565

 • สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ https://www.tistr.or.th/news/apply_list.php
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกองบริหารบุคคล (กบค.) โทร. 02 577 9388-89 (ณัฏฐา)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!