สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส ทุกสาขา หลายอัตรา สมัคร 26 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11500 บาท
 • จำนวน : 4 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปวส. – อนุปริญญา
 • รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
 • หรือ 2. ได้รับอนุปริญญาบัตรหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11500 บาท
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปวส.- อนุปริญญา
 • รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา หรือ
 • 2. ได้รับอนุปริญญาบัตรหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือที่สูงกว่า

 • เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 • ทางเว็บไซต์ : http://tisi.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!