สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ / ปริญญาตรี / เงินเดือน 17830 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.

สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ / ปริญญาตรี / เงินเดือน 17830 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.

 


 • เจ้าหน้าที่ประจำงานตรวจสารต้องห้าม (Testing Staff)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา/พลศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • GPA : ม.รัฐบาล 2.70 / ม.เอกชน 2.90 ขึ้นไป
 • TOEIC Score : 500+
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
 • มีความพร้อมในการเรียนรู้การใช้ระบบและ
 • โปรแกรมสำเร็จรูปของหน่วยงาน
 • อัตราค่าตอบแทน
 • 17,830 baht
 • (สวัสดิการตามข้อกำหนดกฎหมายรัฐวิสาหกิจหน่วยงาน กกท.)
 • ปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ(มีวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
 • (Doping Control Agency of Thailand)
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 9
 • 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 • ขอบเขตการปฏิบัติงาน
 • งานด้านประสานงานต่างประเทศ
 • ติดต่อและประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก และองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อและประสานงานกับสหพันธ์และองค์กรกีฬาต่าง ๆ
 • ติดต่อและประสานงานกับห้องปฏิบัติการตรวจสารต้องห้ามต่างประเทศ
 • งานด้านธุรการ
 • จัดทำเอกสารราชการ บันทึกข้อความต่าง ๆ เช่น อนุมัติ ฯ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ
 • ลงทะเบียนรับ/ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
 • บันทึกข้อมูลการตรวจสารต้องห้ามลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานและองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
 • งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานได้ที่
 • https://www.dcat.in.th
 • สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเรา สามารถส่งresumeมาได้ที่✨
 • [email protected]
 • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!