กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 12 – 30 มกราคม 2565

 • ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา ด้านการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการ ธนาคาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา ด้านการพัสดุ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 • การรับสมัคร
 • ส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ไปที่ Email: [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 30 มกราคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • ส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ไปที่ Email: [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 30 มกราคม 2565

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


 

Back To Top
error: Content is protected !!