ไทยออยล์ (Thaioil) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไทยออยล์ (Thaioil) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา

รายละเอียดการรับสมัคร

 • Technical Competency Development Staff
  • Bachelor or higher in HRD with Experience in industrial. System engineer (prefer Industrial). Science (prefer Industrial Science) or any application Engineering or related to Engineering Management.
  • Preferable BS/ MS degree in Human Resources or application Science or Engineering in related field with experience 3-5 years of  competency development, HR system development, or any other related areas of expert in Industrial.

 • Civil Technician (ช่างโยธา) 1
  • Diploma in Civil or Equipment
  • A few years experience in Instrument field is preferable.

 • Internship : Diploma
  • เป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และ 2
  • ศึกษาอยู่ในสาขา ดังต่อไปนี้
   • ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างเครื่องมือกล
   • ช่างไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าควบคุม / อิเล็กทรอนิกส์ / เมคคาทรอนิกส์
   • ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม / ช่างโยธา
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของวิทยาลัย
  • จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • Refinery Operator (พนักงานปฏิบัติการ)
  •  ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์ เชื่อมโลหะ เทคโนโลยีธรณี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Berthing Master
  • B.Sc or equivalent in Naval Academy , Merchant Marine Training Center , University in marine operation branch.
  • Hold class 1 (Deck) master mariner.
  • Age 30-38 years old

 • Instrument Technician (ช่างเทคนิคอุปกรณ์เครื่องมือวัด)
  •  ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0 – 7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด

 • Mechanical Technician (ช่างเทคนิคเครื่องกล)
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0 – 8 ปี ในสายงานซ่อมบำรุง

 • Electrical Technician (ช่างเทคนิคไฟฟ้า)
  • ปวส. ในสาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้าติดตั้ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี ในสายงานไฟฟ้า

 • Instrument Engineer
  • Bachelor in Engineer –  Instrument, Control Engineering.
  • At least 0-5 years in instrument field.

 • Mechanical Engineer
  • Bachelor or Master degree in Mechanical Engineering
  • At least 0-3 years in maintenance or piping construction work.At least 0-3 years in maintenance or piping construction work.

 • Occupational Safety and Fire Specialist
  • Bachelor  in Occupational Health, Chemical Engineering, Engineering (board range of discipline) or equivalent.
  • At least 5 years’ experience (Safety officer Professional level).

 • Combustion Engineer
  • Bachelor or higher in Chemical Engineering discipline.
  • Experience in furnace and boiler on previous aspect such as operation/generation, hardware components, controlling & safeguarding short coming etc.

 

กดเพื่อดูตำแหน่งอื่นๆอีกมากมาย และ รายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!