กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 23 อัตรา ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 22,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 23 อัตรา ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 22,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 22,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพยาบาลและได้รับอนุญาตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 • ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ในประเภทสาขาการศึกษาจิตวิทยา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • จำนวน 11 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

 • การรับสมัคร
 • ขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร ที่กลุ่มงานอำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือ
 • ส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร และหลักฐานการสมัครโดยสแกนไฟล์นามสกุล pdf เป็นไฟล์เดียว ส่งมาที่ [email protected] ระบุหัวเรื่อง “สมัครงานพนักงานจ้างเหมาโครงการฯ”
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!