• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 5 อัตรา
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567
 • สมัครได้ที่ https://thaimediafund.thaijobjob.com/ หรือสแกนคิวอาร์โคด

 • สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อ

  คัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 4 ตำแหน่ง5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้


 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ระดับบริหาร
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ระดับทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ* จำนวน 2 อัตรา • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!