fbpx

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 27 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 27 มีนาคม 2563

 • รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคลและบริหารงานกลาง
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนจัดซื้อจัดจ้าง
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการและเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนกฎหมายและบริหารสัญญา
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

 • การรับสมัคร ผู้สนใจสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thpd.co.th
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร มาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
  เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  หรือยื่นเอกสารด้วนตนเองที่ ฝ่ายออำนวยการ
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 27 มีนาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัคร ต่อ
 

   • ผู้สนใจสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thpd.co.th
   • [ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 27 มีนาคม 2563]
   • ที่มาการรับสมัคร www.thpd.co.th

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!