สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี หลายสาขา จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง :
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง)

 • เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ –  1  มีนาคม 2565 ตลอด  24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://thaigov.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ –  1  มีนาคม 2565 ตลอด  24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://thaigov.thaijobjob.com

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!