fbpx

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่ 9 – 27 เมษายน 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่ 9 – 27 เมษายน 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ปตท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและนิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษา ใหม่กว่า 1,400 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท.เปิดรับสมัครบุคค

Read more

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 เมษายน 2561 จำนวน 181 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

Read more

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 18 เมษายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับส

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 19 เมษายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการพัฒนาชุมชน เปิ

Read more
error: Content is protected !!