คปภ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 + ค่าครองชีพ 1500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

คปภ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 25000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2565

Read more

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 4 – 25 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 4 – 25 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคแรบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ เปิดรับสมัคร 10 – 23 มีนาคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาค

Read more

ปตท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและนิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษา ใหม่กว่า 1,400 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท.เปิดรับสมัครบุคค

Read more
error: Content is protected !!