สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล / เงินเดือนสูงสุด 40900 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบริหารจัดการธน

Read more
error: Content is protected !!