fbpx

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล / เงินเดือนสูงสุด 40900 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล / เงินเดือนสูงสุด 40900 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2564

 • ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2564
 • สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธเป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

 • เจ้าหน้าที่ของ บจธโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3 )
 • จำนวน 1 อัตรา (อัตราจ้าง 18600  – 40900  บาท

 

 • ผู้ประสงค์สมัครงาน ให้ดำเนินการดังนี้
 • ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 • http://www.labal.or.th พร้อมกรอกเอกสารสมัครงาน
 • ส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้อ
 • โดยให้รวบรวมเอกสาร เป็นไฟล์ PDF แล้วส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลาไม่เกิน 16.30 น
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!