มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สมัคร บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สมัคร บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

สำนักงานประจำศาลจังหวัดเทิง รับสมัครงาน ปวช. และ ปวส. / เงินเดือน 14070 / ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มีนาคม 2567

สำนักงานประจำศาลจังหวัดเทิง รับสมัครงาน ปวช. และ ปวส. / […]

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 10 มีนาคม 2567

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 10 มีนาคม 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.พ. / ตั้งแต่ 8 – 14 มีนาคม 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.พ. / ตั้งแต่ 8 – 14 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 4 – 8 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 4 – 8 มีนาคม 2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เชียงราย รับสมัครงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000 /  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 19 ก.พ. ถึง  15 มี.ค. 2567 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เชียงราย รับสมัครงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000 /  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 19 ก.พ. ถึง  15 มี.ค. 2567 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 19  กุมภาพันธ์ 2567 – 1 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 6  มีนาคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 6  มีนาคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 19 – 23 ก.พ. 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือก […]

สพป.เชียงราย เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 8 – 12 มกราคม 2567

สพป.เชียงราย เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 8 – 12 มกราคม 2567

Back To Top
error: Content is protected !!