กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 15000 / สมัคร 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 15000 / สมัคร 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการข้าว เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการข้าว เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2564 ตั้งแต่ 9 – 31 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2564 ตั้งแต่ 9 – 31 มีนาคม […]

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. พิเศษ/E-EXAM / ภาค ก. ประจำปี 2563 แล้ว (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. พิเศษ/E-EXAM / ภาค ก. ประจำปี 2563 แล้ว (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน) 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ 1  ถึง 22 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ […]

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 21 – 29 พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดรับสมัค […]

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 28 พฤษภาคมถึง 11 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร […]

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา […]

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือนสุงสุด 18,000 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 14 – 25 พฤษภาคม 2563

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือนสุงสุด 18,000 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 14 – 25 พฤษภาคม 2563

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส.หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ถึง 26 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง […]

Back To Top
error: Content is protected !!