กรมการข้าว เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการข้าว เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564

  • ตำแหน่งหน้าที่ ที่เปิดรับสมัคร 

  • นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • การสมัคร
  • สถานที่รับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป กองประสานงาน โครงการพระราชดำริ กรมการข้าว (ห้องประชุมจักรพันธ์)
  • เลขที่ 2177 อาคารกรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2 9 4 0 5 5 3 0  ในวันและเวลาราชการ
  • ตั้งแต่วันที่ 4 – 8  ตุลาคม 2564   โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!