fbpx

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 กันยายน – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ

Read more

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท รับสม

Read more

วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

วิทยาลัยการทัพบก รับ

Read more

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เปิดสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 – 18 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดบัญชีทหา

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 12 อัตรา สมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 30 อัตรา เปิดรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศุลกากร เปิดรับสม

Read more

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 7 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเ

Read more

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสม

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา เปิดรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการเกษตร

Read more

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 – 10 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาที่ดิน รับสม

Read more
error: Content is protected !!