fbpx

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 10 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับ

Read more

กรมอุทยาน สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช (มี ป.ตรี ทุกสาขา ) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 788 อัตรา หลายจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอุทยาน สัตว์ป่า แ

Read more

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรีหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 7 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานอัยการสูงสุด

Read more

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เงินเดือนสูงสุด 22,750 บาท ตั้งแต่ 23 ถึง 31 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการดิ

Read more

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 58 อัตรา ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ 23 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา  ป.โท/ป.ตรี/ปวส. ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเม

Read more

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 16 มีนาคม  ถึง  3 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดร

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 13 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงพ

Read more

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 9 ถึง 31 มีนาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรทางทะเลแล

Read more
error: Content is protected !!