กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 15000 / สมัคร 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 15000 / สมัคร 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดร […]

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 5 – 13 สิงหาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพ […]

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี/ป.โท หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ 22 มิถุนายนถึง 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี/ป.โท หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ 22 มิถุนายนถึง 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ 1  ถึง 22 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ […]

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. / ปวช. เงินเดือน 13,285 บาท ตั้งแต่ 4-12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. / ปวช. เงินเดือน 13,285 บาท ตั้งแต่ 4-12 มิถุนายน 2563

กรมประมง (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 9 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 9 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน 2563

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารรับราชการ 42 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 1 – 12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั […]

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 28 พฤษภาคมถึง 11 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร […]

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรีหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 7 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล […]

Back To Top
error: Content is protected !!