สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 6 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 15 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร 
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://mnre.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!