สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครลูกจ้าง ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดการรับสมัคร)

สำนักงานคณะกรรมการแล

Read more

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวช และ ปวส ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา สมัครตั้งแต่ 9 – 23 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การยางแห่งประเทศไทย

Read more

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเหมา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  เปิดสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 – 31 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับส

Read more
error: Content is protected !!