สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครลูกจ้าง ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย
 • สังกัด งานด้านบริหารงานบุคคล
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย
 • สังกัด งานด้านนโยบายและแผน
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย
 • สังกัด งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย
 • สังกัด งานด้านการลงทุน
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงิน การประกันภัยการลงทุนหาผลประโยชน์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย
 • สังกัด งานด้านประชาสัมพันธ์
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย
 • สังกัด งานค่าเสียหายเบื้องต้นและจำหน่ายหนี้สูญ
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • Download ใบสมัครลูกจ้าง
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร
 • พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/VZWQBEDgJaHR7VPt6
 • ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มิถุนายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

 • การรับสมัคร Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร
  พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/VZWQBEDgJaHR7VPt6
 • [ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 26 มิถุนายน 2563]
 • ที่มาการรับสมัคร https://www.oic.or.th

 

[/read_more]

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Error: View c9f36ae347k may not exist
error: Content is protected !!