fbpx

เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 38 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลนครเชียงใหม่ เ

Read more

สสค.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 – 26 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สสค.เชียงใหม่ รับสมั

Read more

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 – 28 สิงหาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลเทศบาลนครเช

Read more

เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลตำบลท่าศาลา จั

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561

ราชภัฏเชียงใหม่ รับส

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 มีตำแหน่งว่างมากกว่า 300 อัตรา โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2–18 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2–18 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 11 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานป้องกันควบคุ

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 186 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 – 23 เมษายน 2561 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มีนาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบริการตรวจสอบค

Read more
error: Content is protected !!