fbpx

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

 

 • การรับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร
  1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ทาง E-mail : [email protected]
  3. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้ร 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บังคับคดี ใบคดีและบังคับคดี
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ บริหารธุรกิจ การเงิน หรือ การบัญชี

 

 • การรับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร
  1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ทาง E-mail : [email protected]
  3. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้ร 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!