fbpx

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ปริญญาตรี ตั้งแต่ 11 – 19 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ปริญญาตรี ตั้งแต่ 11 – 19 มกราคม 2564

 • กองทุนฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 • ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
 • เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายการเงิน
 • จำนวน 1 อัตรา

 • ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ– บันทึกบัญชีรับเงิน พร้อมกระทบยอดเงินใน Statement- จัดทำรายงานสรุปการรับชำระเงิน- จัดทำสรุปจำนวนเงินที่เรียกเก็บได้เข้าบัญชีกองทุนฯ- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานตามหลักวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

  – ประสานงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  – งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ

 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 •  สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 •  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีได้
 • หากใช้งาน Microsoft Access ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 19 มกราคม 2564
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected]    ภายในเวลา 24.00 น ของวันที่ 19 มกราคม 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 19 มกราคม 2564
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected]    ภายในเวลา 24.00 น ของวันที่ 19 มกราคม 2564

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!