Latest:
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.โทหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาโท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

  • การรับสมัคร 
  • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5
  • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrslfastudentloan.or.th
  • ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!