Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สํานักอนามัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 21,600 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักอนามัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 21,600 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

พนักงานระดับปฏิบัติการ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
 • จำนวน 8 อัตรา
 • เงินเดือน 10,840 – 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
 • จำนวน 13 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 21,600 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
  • ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

 • ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 21,600 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิงวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

 • การรับสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน เลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!