fbpx

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันหรือไม่ต่ํากว่านี้ ทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดอุบลราชธานี 317/1 ถนน พโลชัย ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 • ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 22 ตุลาคม 2563 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดอุบลราชธานี 317/1 ถนน พโลชัย ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 • ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 22 ตุลาคม 2563 
 • ที่มา : https://www.sso.go.th/

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!