สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 9,400 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
    • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันหรือไม่ต่ํากว่านี้ ทุกสาขาวิชา

  • การรับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดอุบลราชธานี 317/1 ถนน พโลชัย ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
  • ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 22 ตุลาคม 2563 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!