Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานบริษัทงานบริษัท 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรี

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงานระดับปฏิบัติการ ปริญญาตรี ขึ้นไป สมัคร ตั้งแต่ 16 – 30 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครงานระดับปฏิบัติการ ปริญญาตรี ขึ้นไป สมัคร ตั้งแต่ 16 – 30 สิงหาคม 2565


 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป)
  • มีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ในเรื่อง SCADA/MMI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และประสบการณ์ในศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมหรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกลในโรงงานหรือสายการผลิต
  • เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี
  • สามารถใช้งานโปรแกรมแจ้งซ่อมงานระบบ CMMS/SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
  • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง

 • หน้าที่รับผิดชอบ
  • ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติการต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุ
  • ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า (CCO)
  • รายงานเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า (CCO)
  • ติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหลักที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟฟ้า
  • จัดส่งรายงานและประสานงานเหตุขัดข้องต่าง ๆ ไปให้ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
  • ควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage) และแรงดันปานกลาง(Medium Voltage) และระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์ ผ่านทางระบบ SCADA
  • ติดตามตรวจสอบระบบทางเทคนิคอื่น ๆ ผ่านทางระบบ SCADA ที่อยู่ในห้องควบคุมการเดินรถส่วนกลาง
  • ประสานงานร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ/หรือการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย(ทอท.) เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในสถานีสุวรรณภูมิ ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง
  • ประสานงานร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.) เกี่ยวกับระบบน้ำประปา ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง
  • ติดตามตรวจสอบระบบการรายงานเหตุขัดข้องต่าง ๆ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะตามที่บริษัทฯ กำหนดได้
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต www.srtet.co.th
 • สมัครตั้งแต่ 16 – 30 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!