วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565

  • ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 7,900 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดีบเดียวกันในทุกสาขาวิชา

  • การรับสมัคร
  • สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

 Booking.comทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!